Нітроамофоска-М

ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 15/04-19 від 15 квітня 2019 року

 

Показники та одиниці вимірювання Фактичний вміст Метод випробувань
1 Масова частка вологи, % 2,0 ГОСТ 20851.4-75
2 pH 1% водного розчину, од. pH 8,8 pH 1% водного розчину
3 Масова частка азоту загального (N), % 9 ГОСТ 20851.1-75
4 Масова частка фосфору загального (P2O5), % 18,0 ГОСТ 20851.2-75
5 Масова частка калію загального (K2O), % 22,0 ГОСТ 20851.3-75
6 Масова частка сірки (SО3), % 3,0 ДСТУ 3528-97
7 Масова частка кальцію (CaO), % 20,0 ГОСТ 14050-93
8 Масова частка магнію (MgO), % 0,5 ГОСТ 10398-76
9 Масова частка натрію (Na2O), % 0,5 РМ.ВХСА.5.4-07
10 Масова частка заліза (Fe), % 0,1 РМ.ВХСА.5.4-07
Вміст мікроелементів, мг/кг
11 Мідь (Cu) 6,5 ДСТУ 4770.6:2007
12 Цинк (Zn) 97,8 ДСТУ 4770.2:2007
13 Марганець (Mn) 310,0 ДСТУ 4770.1:2007
13 Бор (B) 370,0 PM.BXCA.5.4-100
Гранулометричний склад, %
14 Більше 6 мм 0 ГОСТ 10691-84
15 Від 4 до 6 мм 20,1 ГОСТ 10691-84
16 Від 1 до 4 мм 79,3 ГОСТ 10691-84
17 Менше 1 мм 0,6 ГОСТ 10691-84

Нове замовлення