• Тетра-Агро, міндобрива, добрива
  • Тетра-Агро, міндобрива, добрива
  • Тетра-Агро, міндобрива, добрива
  • Тетра-Агро, міндобрива, добрива

Агрохімічний аналіз грунту

Аналіз грунту ефективний інструмент для агробізнесу

 

Що таке агрохімічний аналіз ґрунту, як правильно оцінити родючість землі, впливати на неї та зменшити витрати на добрива?

 

Аналіз грунту

 

Родючість землі безпосередньо залежить від складу поверхневого шару ґрунту. Наявність або відсутність певних елементів обумовлює врожайність конкретних культур.

 

Для чого варто проводити аналіз грунту?

 

●     визначити причини неврожайності,

●     створити ефективну систему живлення

●     зменшити витрати на добрива,

●     оцінити придатність ділянки для вирощування тих чи інших культур.

 

Для виявлення складу ґрунту необхідно проводити агрохімічний аналіз, котрий дозволяє:

●     прийняти рішення про вирощування певних культур на конкретних полях;

●     розрахувати норми внесення добрив;

●     розробити оптимальну систему живлення;

●     визначити час внесення добрив, оскільки деякі показники ґрунту вказують на необхідність дрібного внесення добрив;

●     попередити проблеми виснаження земельних ресурсів.

 

Перераховані моменти економлять кошти, трудові витрати, дозволяють займатися землеробством НЕ наосліп, а за чітким прогнозом, з передбачуваними результатами.

 

Показники, що впливають на родючість грунту

 

Внесення основних добрив в ґрунт є першим етапом технології мінерального живлення сільськогосподарських культур. Мінеральні добрива повинні відновлювати баланс елементів, але при цьому не порушувати екосистему життєдіяльності мікроорганізмів.

 

Крім основних елементів формування врожаю — азоту, фосфору і калію, ґрунт повинен забезпечувати збалансоване надходження всіх доступних елементів живлення рослин, необхідних для формування врожаю.

 

Для досягнення високої продуктивності слід пам'ятати, що рослина приймає елементи живлення в певній послідовності: Бор (В), Кремній (Si), Кальцій (Са), Азот (N), Магній (Mg), Фосфор (Р), Вуглець (С), Калій (К).

 

Такий порядок надходження елементів в рослини забезпечує нормальний ріст і розвиток, імунітет до хвороб і шкідників, стійкість до несприятливих умов і отримання високих врожаїв.

 

Бор — запускає тиск соку по провідній системі (флоемний струм), збільшує виділення цукрів, покращує роботу мікроорганізмів і переводить недоступний кремній в аморфний стан (доступний рослинам), сприяє посиленню транспорту кальцію та калію.

 

Кремній — сприяє посиленню поглинання і транспортування елементів живлення (ксилемний струм), активує механізми самозахисту рослин - накопичення сухої речовини, знижує токсичну дію солей на метаболізм рослин.

 

Кальцій в поєднанні з бором важливий для поділу і розвитку клітин. Посилює утворення ауксинів (гормонів росту), необхідних для утворення потужної кореневої системи, кущіння, запилення квіток і наливу насіння.

 

Надмірне внесення в ґрунт азотно-фосфорних добрив блокує надходження бору, знижує доступність кремнію, зменшує винос кальцію і магнію рослинами. В результаті знижується сила ксилемного струму, порушується транспортування калію, кальцію і магнію, скорочується обсяг спожитих елементів живлення з ґрунту і знижується продуктивність фотосинтезу. Дисбаланс елементів живлення призводить до руйнування структури ґрунту і погіршення його родючості, зменшення врожайності та якості продукції, зниженню імунітету рослин і збільшення пестицидного навантаження.

 

Для підвищення ефективності застосування добрив і збереження ґрунтової родючості перед проведенням посівної кампанії проводиться комплексне обстеження ґрунтів, для розрахунку ресурсу поля та виявлення обмежень формування високої продуктивності рослин.

 

Правильний відбір ґрунту — гарантія отримання коректних результатів

 

●      Оптимально відбір проб проводити перед сівбою культури або перед внесенням добрив (не менше 1 разу на рік);

●      Кількість проб залежить від однорідності рельєфу за: родючістю, раніше внесеним добривам і культурам-попередникам;

●      Професійний забір проб відбувається в різних точках поля, після чого зразки змішуються (об'єднуються в середню пробу). Такий підхід дає найбільш вірогідні результати.

●      Загальна маса змішаної проби має бути не більше 2 кг.

 

Результати комплексного аналізу грунту

 

На підставі аналізу визначають висновок про стан ґрунту та рекомендації по його використанню, розраховуються дози мінеральних добрив на запланований врожай.

 

Загалом, висновок допоможе зробити правильний вибір видів і доз добрив для:

— Підвищення врожайності сільськогосподарських культур і якості продукції.

— Збільшення резистентності рослин до несприятливих умов, захворювань і шкідників, зниження ризиків втрати продуктивності рослин.

— Скорочення витрат на внесення надлишкових норм добрив, зменшення пестицидного навантаження.

— Збільшення окупності застосовуваних добрив і засобів захисту рослин.

 

Кислотність грунту (рН): чому це важливо?


Компанія “Тетра Агро” проводить для своїх клієнтів безкоштовний аналіз грунту на визначення рівня кислотності! Ми раді допомогти клієнтам та підтримати сталий розвиток їх бізнесу.


На розвиток кореневої системи та доступ до рослини поживних речовин безпосередньо впливає рівень кислотності ґрунту (рН). Залежно від величини pH розрізняють кислотність ґрунту: до 4 — дуже кислий, 4,1-4,5 — сильнокислий, 4,6-5,0 — середньо кислий, 5,1-5,5 — слабокислий, 5,6- 6,0 — близький до нейтрального і 6,0 — нейтральний.

 

Від показників кислотності також залежить проникнення в тканини рослин важких металів із ґрунту. Кислий ґрунт є сприятливою умовою для накопичення в рослинах важких металів. Підвищена кислотність ґрунту нейтралізує діяльність корисних бактерій, які беруть участь в розкладанні торфу, гною, компостів та інших місцевих добрив. Тому важливо визначити цей показник для вибору оптимальної культури та системи живлення для майбутнього врожаю.

 

Наші переваги:

 

Охоплення. Ми працюємо по всіх регіонах України, за винятком АР Крим і окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Універсальність. Працюємо як з великими компаніями, так і з фізичними особами.

Власна матеріальна база. Ми використовуємо сучасні технічні засоби.

Гарна репутація. Ми цінуємо кожного клієнта та завжди раді йому допомогти.

 

Бажаєте максимізувати свій прибуток, дотримуючись при цьому раціонального використання ресурсів? Тоді, замовляйте послугу аудиту рівня  кислотності pH ґрунту від компанії Тетра-Агро, можна прямо зараз за телефоном: ☎ +38 (066) 133 26 77.

Родючих Вам ґрунтів!

 

 

Часті запитання:

1. Для кого ця послуга є безкоштовною?

Ми надаємо послугу безкоштовного визначення кислотності грунту для клієнтів компанії “Тетра-Агро”.

2. Коли краще робити аналіз?

Аналіз на кислотність ґрунту може здійснюватись із різною періодичністю, в залежності від поставлених завдань. Оптимальний аналіз проводиться в період планування посіву наступної культури після кожного збору врожаю.

3. Скільки часу потрібно на проведення аналізу?

Результат аналізу ви зможете отримати протягом 8-20 робочих днів після забору проб ґрунту.