• Тетра-Агро, міндобрива, добрива
  • Тетра-Агро, міндобрива, добрива
  • Тетра-Агро, міндобрива, добрива
  • Тетра-Агро, міндобрива, добрива

Обгрунтування ефективності застосування фосфоритів з вмістом Р2О5 лимонорозчинної форми

Африканські фосфорити вміщають Р2О5 різного ступеня розчинності (засвоюваності): водорозчинна форма, цитратна та лимонорозчинна форма. Шляхом ослаблення міцності кристалічних зв’язків та їх відповідної зміни хімічної активності за певних умов середовища відбувається процес переходу в напрямі до легкозасвоюваної водорозчинної форми з метою відновлення рівноваги (по правилу Ле Шательє). Така динаміка забезпечує стабільне, на одному рівні, живлення росли.

Такими умовами можуть бути температура, рН середовища, вологість ґрунту, наявність активних хімічних сполук та елементів (іони K+, Na+ Mg+2, Fe +2,+3,Cl-, SO4-2, NO3-, CO3-2 та ін.). При цьому деякі з них виступають в ролі каталізаторів (Mo, Fe, Cu, Zn, Ni, Mn) при взаємодії з нерозчинними формами Р2О5 в складі подвійних солей чи солюбілізаторів.

Таким чином, при певному рівні внесення в ґрунт, досягається не тільки однаковий ефект по врожайності, а й суттєво вища якість продукції по вмісту аскорбінової кислоти, крохмалю, білків на протязі кількох років.

На відміну від апатитових руд чи деяких видів водорозчинних добрив (суперфосфат, амофос, карбофос та ін.) фосфорити вміщають дефіцитні на наших землях різноманітні квазі (Ca, Mg, S, Fe) та мікроелементи (Cu, Zn, Mn, Mo, Ni і ін.) Саме за наявності широкого спектру різних сполук і елементів забезпечується повноцінне живлення рослин, відповідно, якість продукції на тривалий період без сівозміни. Останнє має особливе значення для інтенсивних технологій землеведення.

Із-за наявності в африканських фосфоритах карбонатів кальцію та магнію, і відповідно, їх лужної реакції (рН 8-10) забезпечується меліоративний ефект при його застосуванні, усувається потреба у вапнуванні ґрунту, що являється неминучим при інтенсивному землеведенні.

Крім цього, карбонати легко розкладаються в ґрунті, що покращує вуглекисле живлення коренів та наземної частини рослин, а це дуже важливо при недостатньому використанні органічних добрив.

Для ґрунтів з підвищеним вмістом алюмінію (суглинки, опідзолені) особливо важливим заходом є оптимізація кислотно-лужної рівноваги в ґрунті. Шляхом зв’язування іонів алюмінію іонами фосфору, кальцію та магнію в малорозчинні комплекси усувається шкідливий вплив на ріст і розвиток рослин.

Підвищений вміст магнію у африканських фосфоритах збільшує їх цінність, оскільки наші землі зубожілі на магній, а це – якість продукції, здоров’я людей. Застосування дорогих комплексних добрив не завжди агрохімічно обґрунтоване, а саме, вміст різних по розчинності і, особливо, по швидкості міграції іонів NO3-, P2O5, K+ викликає неекономне їх використання. Через великі втрати легкорозчинних добрив, виникає потреба в підживленні рослин.

Азот найшвидше деградує. На протязі двох-трьох місяців вивітрюванням, в тому числі за рахунок зміни рН ґрунту, та вимиванням під час дощів, його вміст зменшується вдвічі.

Калій найбільше втрачається під час дощів та танення снігу. Відомо, як важливо своєчасне внесення тих чи інших добрив на певній фазі вегетації.

Очевидно, фосфорні добрива, які розчиняються і мігрують найповільніше ( 2-3 см за сезон) в порівнянні з іншими (NO3-, K+ - 10-20 см, а за певних умов навіть до 50 см) необхідно вносити заздалегідь і в підвищених дозах.

ВАТ Інститут «ГІРХІМПРОМ»

к.н. СЕНЬКІВ І.І.

 

Читайте також:  «Збільшення врожайності сої (наукові дослідження)».