• Тетра-Агро, міндобрива, добрива
  • Тетра-Агро, міндобрива, добрива
  • Тетра-Агро, міндобрива, добрива
  • Тетра-Агро, міндобрива, добрива

Збільшення врожайності сої ( наукові дослідження )

Олександр Панасюк - кандидат сільськогосподарських наук

Руслана Панасюк - кандидат сільськогосподарських наук

 

Для вивчення впливу комплексного добрива Нітроамофоска - М  (виробництва ТзОВ "Тетра-Агро") на особливості формування продуктивності  сої в умовах Західного Лісостепу у 2017 на дослідному полі кафедри технологій у рослинництві Львівського НАУ закладено польовий дослід. 

 

Розмір облікової ділянки: – 16 м2. Спосіб сівби – вузькорядний (12,5 см). Норма висіву 550 тис. насінин/га. Гербіциди – Харнес  (2,5 л/га) (ґрунтовий), Базагран  (2,5 л/га)  (страховий). Розміщення варіантів методом рендомізації. Повторність досліду триразова.

Схема досліду:

Варіант

1

Без добрив  (контроль)

2

Фосфоритне борошно (5 ц/га)

3

Нітроамофоска – М (2 ц/га)

4

Нітроамофоска – М (3 ц/га)

5

Нітроамофоска – М (4 ц/га)

6

Нітроамофоска – М (5 ц/га)

 

У дослідженнях використали сорт сої Ментор, занесений до Реєстру сортів рослин України у 2013 році.

 

Сорт МЕНТОР. Кількість днів сходи-цвітіння  - 47; кількість днів сходи-збирання - 129; висота рослини - 77 см; висота кріплення нижнього бобу - 13,3 см.  Маса 1000 насінин  - 197 г.; вміст протеїну  ± 42,8%; олійність - 24%;  Енергія початкового розвитку  - 8; Стійкість до вилягання  - 9; Потенціал врожайність  - 49 ц/га; рекомендована густота посіву - 550 тис. насінин/гектар. 
      Також у дослідженнях використали гербіциди, регламентовані «Переліком пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні»:

Харнес, 90% к.е. (ацетохлор) – ґрунтовий гербіцид контактної дії. Застосовується для контролю однорічних злакових і дводольних бур’янів до посіву, одночасно з посівом або до появи сходів. Не діє на бур’яни, що вже проросли. Стійкість виявляють гірчиця польова, гірчак розлогий, куколиця біла, амброзія полинолиста. Захисна дія триває шість-вісім тижнів. Розкладається впродовж одного вегетаційного періоду. Можна застосовувати у суміші з прометрином. При надмірному вологозабезпеченні ґрунту фітотоксичний для рослин сої. Норма внесення 1,5‒3,0 л/га.

Базагран, 48% в.р. (бентазон) – контактний післясходовий гербіцид. Застосовується проти однорічних дводольних бур’янів (для кращого ефекту листки і стебла повинні добре змочуватись гербіцидом). Холодна погода понижує дію препарату. Обприскують посіви у фазі 2‒3 листків сої за температури +20 οС (після застосування препарату не менше 6 годин не повинно бути дощу). Краще Базагран діє на ранніх фазах росту бур’янів.  Норма внесення 1,5‒3,0 л/га.

Для визначення впливу комплексного добрива Нітроамофоска – М на врожайність сої дослід супроводжувався наступними обліками та лабораторними дослідженнями:

 

- фенологічні спостереження за ростом і розвитком рослин сої проводили відповідно до «Методики Державного сортовипробування сільськогосподарських культур» [1];

- снопові зразки відбирали за день до збирання із раніше зафіксованої для визначення густоти рослин ділянки площею 1 м2 [2];

- структурний аналіз проводили, аналізуючи 25 рослин, взятих із снопового зразка [2];

- облік урожаю проводили методом поділянкового обмолоту з наступним очищенням зерна і перерахунком його на 14% вологість [2];

- урожайність чистого зібраного зерна перераховували на стандартну 14% вологість, користуючись такою формулою

У=А(100-в)/100-14

де У – врожайність чистого зерна при польовій вологості, т/га; А – врожайність чистого зерна при польовій вологості, т/га; в – вологість зерна на час збирання, %;

 

Попередник – озима  пшениця. Оранку проводили в середині вересня плугом ПН – 3 – 35 в агрегаті з трактором МТЗ -80 на глибину 28 см.


 

Читайте також: «Урожайність і якість картоплі на нашому добриві (дослід)».

 


Навесні для закриття вологи проводили культивацію з боронуванням, використовуючи агрегати Т – 150К + 2КПС – 4 + 8 БЗТС – 1,0. Для знищення бур’янів (фаза білої ниточки) застосовували культивацію з боронуванням повторно.

Передпосівний обробіток ґрунту здійснювали комбінатором ЛК – 4 на глибину загортання насіння. Під культивацію вносили Фосфоритне борошно та Нітроамофоску - М у нормах згідно із схемою досліду.

Сіяли з шириною міжрядь 12,5 см та густотою рослин 550 тис. насінин/га на глибину 3 см. МТЗ -80 Клен 4,5. Термін сівби припав на 17 травня.

Для боротьби з бур’янами використовували гербіциди: Харнес  (до сходів) з розрахунку 2,5 л/га та Базагран (після сходів у фазі 2–3-х листків культури) – 2,5 л/га.

Збирання урожаю проводили у фазі повної стиглості насіння (18-19 жовтня). Десикації не застосовували.

 

Результати досліджень наведені у таблиці (див. табл.).

 

Таблиця

Показники структури врожаю сої сорту Ментор залежно від удобрення, середнє за 2017 р.

 

 

 

 

Удобрення, кг/га

Кількість рослин на 1 м2, шт.

Кількість бобів на рослині,

шт.

Кількість

насінин у бобі,

шт.

Кількість насінин з рослини, шт.

Маса насіння з однієї рослини, г

Маса 1000 насінин,

Висота рослини,

см

Прикріплення нижнього бобу, см

Біологічна

врожайність, т/га

Валовий збір, т/га

Без добрив  (контроль)

44,9

20,5

1-3

38

5,9

155

54

12

2,65

2,5

Фосфоритне борошно (5 ц/га)

46,4

22,8

2-4

46

7,8

170

72

12,3

3,62

3,54

Нітроамофоска – М (2 ц/га)

46,3

21,0

1-3

48

6,9

144

64

12

3,19

3,10

Нітроамофоска – М (3 ц/га)

46,4

24,2

2-3

54

8,9

165

65

12

4,13

4,00

Нітроамофоска – М (4 ц/га)

46,6

35,7

2-4

58

10,3

178

70

12

4,80

4,65

Нітроамофоска – М (5 ц/га)

46,5

30,0

2-4

56

9,8

175

74

12,5

4,56

4,42

добрива для сої
міндобрива для сої