• Тетра-Агро, міндобрива, добрива
  • Тетра-Агро, міндобрива, добрива
  • Тетра-Агро, міндобрива, добрива
  • Тетра-Агро, міндобрива, добрива

Органічні та мінеральні добрива: що обрати?

Родючість ґрунту є одним із головних факторів, який визначає успішність рослинництва та сільського господарства в цілому. Щоб досягти високих врожаїв та забезпечити якісний розвиток рослин, необхідно використовувати добрива, які забезпечують рослини необхідними поживними речовинами. Однак, не всі добрива  є однаково ефективними. У цій статті ми поговоримо про основні види добрива і їх вплив на ґрунт і рослини. Отже, які є види добрив?

 

 

В залежності від джерела походження, існують органічні та мінеральні добрива. Кожен вид добрив має свої переваги та недоліки, і від різних умов залежить, яка група буде найбільш ефективною. Далі ми розглянемо особливості кожної з цих груп добрив та їх вплив на рослини та довкілля.

 

ОРГАНІЧНІ ДОБРИВА

 

Органічні добрива це різноманітні речовини природного походження, які застосовуються для покращення якості ґрунту та збільшення врожайності. Органічні добрива — види добрив, що отримують з рослинного та тваринного матеріалу. 

Загалом, органічні види добрив є одним з ключових елементів екологічного землеробства, оскільки вони не тільки забезпечують рослини необхідними елементами живлення, але й допомагають зберегти поживні речовини та вологу в ґрунті, а також покращують його структуру.

 

Гній

 

Гній є одним з найбільш поширених та корисних видів органічних добрив. Це добриво, що містить продукти життєдіяльності тварин, іноді з рослинними рештками, які піддаються бактеріальному розкладанню та процесу компостування.

Основною складовою гною є азот, який є основною поживною речовиною для рослини, зокрема для розвитку її зеленої маси. Крім того, гній також містить низку інших елементів, таких як фосфор, калій, кальцій, магній, сульфати та інші. Гній діє повільніше, порівняно із міндобривами: рослини можуть засвоювати тільки частину азоту з гною відразу після внесення, а інша частина ставатиме доступною поступово, відповідно до термінів розкладання добрива.

 

Торф

 

Торф - це природне органічне добриво, яке використовують для покращення якості ґрунту та збільшення врожайності рослин. Торф утворюється в результаті деградації рослинного матеріалу в умовах недостатнього доступу повітря. Торф містить поживні речовини у обмежених кількостях, зокрема калій, магній та фосфор, а також слідові кількості азоту та інших елементів, однак його склад багатий на велику кількість органічних речовин, таких як гумус, жирні кислоти, феноли та інші. 

Однією з головних переваг торфу є його властивість зберігати воду та живильні речовини. Це дає змогу покращити вологість ґрунту, особливо в умовах засухи або відсутності опадів. 

 

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ мінеральних добрив над органічними

 

Головний недолік органічних добрив полягає в їх нормі внесення. Якщо у мінеральних добрив норма внесення становить 100-600 кг/га, то для органічних добрив необхідно внести значно більше. Наприклад, витрата на гектар того ж гною під основний обробіток — 30-40 тонн.

Отже, для масштабного рослинництва найкращим варіантом будуть саме мінеральні добрива, їхнє застосування є ширшим та дозволяє досягти кращого результату в короткий термін. Про них і поговоримо далі.

 

Мінеральні добрива — це хімічні сполуки, виготовлені з різних мінералів та солей. Їх головною перевагою є те, що вони містять високу концентрацію необхідних для росту рослин макро- та мікроелементів, таких як азот (N), фосфор (P), калій (K), кальцій (Ca), магній (Mg), сірка (S) та інших.

Мінеральні добрива можна поділити за основним вмістом діючої речовини:

— Азотні добрива — містять азот у різних формах, таких як нітратний, аміачний, амідний. Прикладами азотних добрив є карбамід, аміачна селітра тощо.

— Фосфатні добрива — містять фосфор у формі розчинних солей, таких як суперфосфат.

— Калійні добрива — містять калій у формі розчинних солей, наприклад, калій хлористий 

— Комплексні добрива — так звані хімічні добрива, що містять всі три макроелементи: азот, фосфор і калій. Ці добрива найчастіше використовують для загального покращення родючості ґрунту та збільшення врожайності.

 

ВИДИ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ

 

Азотні добрива

 

Азотні добрива мають важливе значення для рослин, оскільки азот входить до складу амінокислот, білків, ферментів, пептидів, хлоропластів та інших речовин, необхідних для росту та розвитку рослин. Саме азот є ключовим компонентом у формуванні листя та стебел рослин.

Вносити азот в ґрунт щороку, адже він напряму впливає на формування зеленої маси рослини. Однак, важливо вносити добрива відповідно до потреб рослин, адже передозування азоту загрожує погіршенням розвитку плодової частини рослини, і, як наслідок, зменшенням врожайності.

 


Як зрозуміти, що посівам потрібен азот? Рослина повільніше росте та гірше розвивається, має бліду зелену масу, а листя може змінити колір на жовтуватий або коричневий. 


 

Карбамід або сечовина — міндобриво, що містить 46-47% азоту. Оптимальна норма внесення — до 200 кг/га. Сечовина дуже легко розчиняється в воді, тому вже через тиждень після її внесення розпочинається засвоєння рослинами поживних речовин. Відповідно, у ґрунті надовго карбамід не затримується. Додамо, що даний тип добрива не варто застосовувати на ділянках із підвищеною кислотністю ґрунту.

Аміачна селітра — друге за концентрацією нітрогену мінеральне добриво і містить близько 34% цього елементу. Вносити аміачної селітри необхідно більше, ніж карбаміду — близько 300 кг/га. Селітра є легко розчинною в воді та добре всмоктується кореневою системою рослин.

Сульфат амонію — це мінеральне добриво, яке містить в собі близько 21% азоту та 24% сірки. Витрата цього добрива на гектар складатиме близько 400 кг. Розчиняється він досить швидко, однак знаходиться у ґрунті довго. Крім того, сірка, що міститься в сульфаті амонію, є важливим елементом для багатьох рослин, зокрема овочевих культур, кукурудзи та сої.

 

Фосфорні добрива

 

Фосфорні добрива — необхідні для росту та розвитку рослин, адже фосфор забезпечує зростання кореневої системи рослин, підвищує урожайність та безпосередньо впливає на плодову систему рослини.

Ознаками браку фосфору можуть бути ростові гальмування, зменшення кількості квітів, затримка у розвитку плодів, іноді поява фіолетового кольору на листках.

Суперфосфат — це одне з найбільш поширених фосфорних добрив, яке містить близько 20% фосфору. Норма внесення, знову ж таки, варіюється в залежності від агрохімічних властивостей ґрунту, а також потреб самих рослин, але орієнтовно складатиме 200 кг/га. Суперфосфат найкраще засвоюється у нейтральному середовищі. 

Існує також подвійний суперфосфат, який за усіма характеристиками схожий на звичайний, але містить у кілька разів більше доступного та легкозасвоюваного рослинами фосфору. Відповідно, вносити його необхідно менше, ніж звичайного суперфосфату — орієнтовно 100 кг/га.

Амофос — це мінеральне добриво, що складається з фосфатних та азотних компонентів і містить близько 10-12% азоту та 44-52% фосфору. Зазвичай, витрата амофосу на гектар складає близько 150 кг. Це добриво добре розчиняється у воді, і показує свою ефективність на усіх типах ґрунтів. Використовується амофос головним чином для підживлення культур з високими вимогами до фосфору.

 

Калійні добрива

 

Калійні добрива допомагають зберігати вологу, покращують обмін речовин у рослинах та покращують стійкість до стресу від несприятливих погодних умов та різних захворювань. Крім того, вони сприяють утворенню та накопиченню цукру в плодах.

Дефіцит калію може супроводжуватися деякими зовнішніми ознаками, зокрема втратою яскравості забарвлення листків, появою хлорозу на кінцях листків, а також загальним зниженням імунітету рослини.

Калій хлорид є одним з найпоширеніших мінеральних калійних добрив. У складі калій хлориду міститься близько 58-60% калієвмісних компонентів. Це добриво швидко розчиняється в воді і легкодоступне для рослин, а також показує свою ефективність на різних типах ґрунтів. Його середня норма внесення – 100-200 кг/га (залежно від ґрунту та культури).

 


Більше про нестачу поживних елементів читайте в нашій статті: Елементи живлення для рослин: ознаки їх нестачі чи надлишку.


 

Комплексні мінеральні добрива

 

Комплексні мінеральні добрива — це добрива, які містять два або більше основних поживних елементів — азот, фосфор та калій. Комплексні добрива мають кілька переваг порівняно з монодобривами, які містять лише один поживний елемент. Перш за все, використання комплексних добрив дозволяє знизити витрати на внесення, транспортування і зберігання, оскільки необхідні поживні речовини знаходяться в одному добриві. 

Нітроамофоска та діамофоска є найпоширенішими комплексними міндобривами, які одразу містять в собі азот, фосфор та калій. Основна відмінність між ними полягає в тому, що зазвичай нітроамофоска містить більше азоту, а діамофоска — більше фосфору. Вони підходять для різноманітних культур, включаючи зернові, кукурудзу, сою, картоплю, овочі та фруктові дерева.

 

МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА ВІД КОМПАНІЇ ТЕТРА-АГРО

 

 

Комплексне добриво «Нітроамофоска-М» від компанії «Тетра-Агро» має декілька переваг. 

— Воно містить різноманітні поживні речовини, які необхідні для рослинного росту і розвитку: основні азот, фосфор та калій, а також мікроелементи: сірка, кальцій, магній, марганець, бор та інші.

— NPK 9:18:22 завдяки ph 8,8 нейтралізує надмірну кислотність ґрунтів та підвищує їхню родючість та засвоюваність рослинами поживних речовин.

— Наше добриво входить до реєстру пестицидів та агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, що гарантує безпеку його використання, а його ефективність доведена дослідженнями науковців.

Ми доставляємо добриво по всій країні залізничним або автомобільним транспортом, що дозволить Вам отримати продукт у будь-якій точці України. Ціни на міндобрива є актуальними. Замовляйте за телефоном: 

067 313 77 17

066 133 26 77

 

Читайте також:

органічні добрива, види добрива
органічні і мінеральні добрива, міндобрива види