• Тетра-Агро, міндобрива, добрива
  • Тетра-Агро, міндобрива, добрива
  • Тетра-Агро, міндобрива, добрива
  • Тетра-Агро, міндобрива, добрива

Родючість ґрунтів: як визначити та покращити

Родючість ґрунтів має важливе значення для сільського господарства, оскільки вона впливає на врожайність і, звісно, на прибутки аграріїв.

 

ЩО ТАКЕ РОДЮЧІСТЬ  ҐРУНТУ?

 

Родючість ґрунту — це здатність ґрунту підтримувати ріст і розвиток рослин. Ця характеристика  залежить від наявності в ґрунті необхідних рослинам поживних речовин, вологи та повітря, а також від структури ґрунту та наявності мікроорганізмів. Родючість грунту може бути підвищена за допомогою застосування органічних та мінеральних добрив, компосту, а також методів, які підвищують вміст органічного матеріалу в ґрунті, наприклад, збереження решток рослинного походження (пожнивних решток), обробка ґрунту з використанням зеленої маси тощо. Родючість грунтів є суттєвим фактором для забезпечення високих врожаїв та збереження екосистеми.

 

ВИДИ РОДЮЧОСТІ ГРУНТУ

 

Природна родючість ґрунтів — це рівень родючості, який є властивим певному типу ґрунту в природних умовах, без додаткового внесення добрив або інших матеріалів з боку людини. Цей рівень родючості залежить від таких факторів, як клімат, тип гірської породи, рельєф, вологість, наявність органічних речовин та мікроорганізмів.

Додатково виділяють потенційну родючість ґрунту. Вона характеризується наявністю поживних речовин як у доступній, так і у недоступній для рослин формі.

Штучна родючість ґрунтів — це рівень поживності ґрунту, який досягається діяльністю людини шляхом внесення добрив, компосту, органічного матеріалу та інших речовин, які мають на меті підвищити родючість ґрунту. У чистому вигляді штучна родючість проявляється при виготовленні субстратів для вирощування рослин в оранжереях і парниках.

Ефективна родючість ґрунтів — поєднання природної та штучної родючості, що вимірюється врожайністю сільськогосподарських культур. Ця родючість залежить не тільки від типу ґрунту, що використовується для рослинництва, але й рівня розвитку науки та технологій, і використанням їх у сільському господарстві.

 

ЯК ВИЗНАЧИТИ РОДЮЧІСТЬ ГРУНТУ

 

Визначення родючості грунту — це важливий етап при плануванні вирощування рослин і використанні добрив для покращення якості ґрунту. Ось декілька методів, які допоможуть визначити родючість ґрунту:

— Хімічний аналіз

Це один із найефективніших та найпоширеніших способів визначення родючості ґрунту. Хімічний аналіз дозволяє визначити вміст поживних речовин у ґрунті, таких як азот (N), фосфор (P), калій (K) та інших макро- і мікроелементів. Ця інформація допомагає визначити наявність необхідних поживних речовин для росту рослин і можливість потреби у добривах, однак часто таке дослідження ґрунту є доволі високовартісне.

— Вимірювання pH грунту

Вимірювання pH є важливим етапом агрономічного аналізу ґрунту і має значущий вплив на ріст рослин та загальну родючість ґрунту. Кислотність ґрунтів впливає на розчинність поживних речовин у ґрунтовому розчині: низький рівень pH знижує доступність макро- та мікроелементів для посівів.


Ми проводимо безкоштовий аудит ґрунту щодо кислотності для наших клієнтів!


— Оцінка текстури ґрунту та вивчення рослинного покриву

Текстура ґрунту визначається вмістом піску, суглинку та глини. Ця характеристика впливає на дренаж і водопостачання ґрунту, що може впливати на його родючість. Оцінка рослинного покриву та його різноманітності також може дати уявлення про родючість ґрунту. На родючих ґрунтах ростиме кульбаба, кропива і м'ята, а на більш збідненіних землях — конюшина, ромашка та грицики.

 

ЯК ЗБЕРЕГТИ КОРИСНИЙ БАЛАНС ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН

 

Збереження корисного балансу поживних речовин у ґрунті — це ключовий аспект у забезпеченні родючості ґрунту та високої врожайності.

Застосування збалансованих добрив

Вибір добрив з правильним співвідношенням азоту (N), фосфору (P) та калію (K) допомагає підтримувати оптимальний рівень поживних речовин у ґрунті. Збалансовані добрива допомагають забезпечити всі необхідні елементи для росту рослин.

Сівозміна

Застосування ротації культур є важливим агротехнічним заходом для збереження корисного балансу поживних речовин у ґрунті. Послідовна зміна культур на одній ділянці поля допомагає уникнути зміщення поживних речовин та захворювань.

 

НАЙБІЛЬШ РОДЮЧІ ГРУНТИ

 

Україна має різноманітність ґрунтових типів, і деякі з них відзначаються високою родючістю. Найбільш родючі ґрунти в Україні розташовані в південній та центральній частині країни, де клімат сприятливий для розвитку рослин та має мільйони років гідроморфного впливу, що призводить до накопичення органічної речовини.

Чорноземи — це найбільш відомі ґрунти в Україні. Висока родючість чорноземних ґрунтів обумовлена високим вмістом гумусу, доброю структурою та поживними речовинами, такими як азот, фосфор і калій. При цьому кислотність чорнозему зазвичай нейтральна і ідеально пасує для вирощування більшості сільськогосподарських культур.

Найбільш поширеними на території нашої країни, крім чорнозему, є дерново-підзолисті та сірі лісові ґрунти.


Читайте також: Типи грунтів: як підвищити родючість https://tetra-agro.com.ua/news/tipi_gruntiv_yak_pidvishhiti_rodyucist 


Північна та західна частина України характеризується дерново-підзолистими та сірими лісовими ґрунтами, які утворюються за умов достатньої кількості води в дубових, хвойних і змішаних лісах.

Такі ґрунти мають кислу або слабокислу реакцію ґрунту (pH 4-6), тому ці ґрунти непридатні для більшості культур, які віддають перевагу нейтральному ґрунту. Окрім того, на родючість підзолистих грунтів  впливає невелика кількість гумусу (не більше 2%)  Для вирощування більшості сільськогосподарських культур необхідно проводити розкислення ґрунтів, організовуючи вапнування або вносячи добрива із pH більше 7.


Читайте також: Все про кислотність ґрунтів https://tetra-agro.com.ua/news/vse_pro_kislotnist_gruntiv 


Ідеальним вибором для ваших посівів на ґрунтах із підвищеною кислотністю стане «Нітроамофоска-М» від виробника «Тетра-Агро». Чому варто придбати саме це добриво?

— Важливі елементи живлення

Вміст азоту у нашому добриві стимулює ріст рослин та збільшення вегетативної маси, фосфор регулює розвиток кореневої системи, а калій забезпечує стійкість рослин до стресових умов. Окрім NPK, «Нітроамофоска-М» містить мезо- та мікроелементи, зокрема кальцій, сірку, магній, цинк та бор, які є не менш важливими для збалансованого розвитку посівів.

— Збалансовані співвідношення

У нашому асортименті є 6 комбінацій NPK-добрив, завдяки чому ви зможете обрати найкращий варіант, який міститиме азот, фосфор та калій у оптимальних пропорціях, що допоможе підтримувати живлення рослин на різних стадіях їхнього розвитку.

— Підвищення родючості

Застосування «Нітроамофоски-М» допомагає покращити родючість ґрунтів за рахунок щедрого вмісту активних речовин та кислотно-лужного балансу 8,8, що провокуватиме локальне розкислення ґрунтів із надто низьким рівнем pH.  Додамо, що ефективність нашого добрива доведена дослідженнями науковців.


Детальніше із результатами можете ознайомитися за посиланням: https://tetra-agro.com.ua/research 


— Економічна вигода

Завдяки комплексній складовій і високому вмісту елементів живлення, "Нітроамофоска" стане економічно вигідним вибором для сільськогосподарських підприємств.

— Зручність в застосуванні

Добриво має хорошу розсипчастість, воно не злежується та легко засвоюється. Окрім того, за рахунок грануляції відбувається рівномірний розподіл поживних речовин.

Не відкладайте важливе рішення на потім і отримайте консультацію наших фахівців, які порадять найкращу комбінацію «Нітроамофоски-М» саме під ваші потреби. 

Дізнайтесь ціну нітроамофоски та заповнюйте форму на сторінці Прайс.

Або телефонуйте:

067 313 77 17

066 133 26 77

 

Читайте також:

види родючості грунту
родючість чорноземних ґрунтів